ส่งคำถาม

สำหรับคำถามเกี่ยวกับปะเก็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนของเรา, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนแบบประสาน, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ หรือรายการราคา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
  • QR